Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Tišina, Šalovci

 

Ceniki

CENIKI

oskrbe s pitno vodo, vzdrževanje vodomera

OBRAZCI in PRIPOROČILA

vodovodni priključek,
trajnik

VODOMERI

sporoči stanje porabe vode

Računi & Reklamacije

POGOSTA VPRAŠANJA

pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Računi & Reklamacije

RAZPISI

razpisna dokumentacija, obrazci

DEŽURNI TELEFON

 +386 (0)2 521-37-00

ELEKTRONSKI NASLOV

info@vodovod-b.si

REKLAMACIJE

reklamacije@vodovod-b.si