Uporabniki v naselju Vučja Gomila (Kuzmov breg)

Javno podjetje Vodovod SISTEMA B obvešča vse porabnike pitne vode v naselju Vučja Gomila (Kuzmov breg), da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na daljnovodnem omrežju, motena dobava vode v četrtek, 25.7.2019 med 8:30 in 9:00 ter od 12:30 in 13:00 ure.

Vse porabnike prosimo, da imajo pipe v tem času zaprte.

Pred ponovno uporabo pitne vode priporočamo temeljito izpiranje hišnega vodovodnega omrežja.

Prosimo za razumevanje.

 

Vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju (Vučja Gomila: Kuzmov breg)
Označena na: