Objavljamo publikacijo evropskega združenja EurEau (združenje upravljavcev vodooskrbe v Evropi). Publikacija (v angleškem jeziku) je dosegljiva na spodnjem naslovu:

 

The governance of water services in Europe [ pdf ]

 

KRATEK IZSEK IZ PUBLIKACIJE:

za Slovenijo in naše sosede

 

KRATEK SLOVAR BESED:

Population

(število prebivalcev določene države)

Drinking water network length per capita

(dolžina vodovodnega omrežja v metrih na prebivalca)

Average residential consumption

(povprečna poraba vode v litrih na prebivalca na dan)

Waste water network length per capita

(dolžina kanalizacijskega omrežja v metrih na prebivalca)

Average price

(povprečna cena v evrih na kubični  meter)

Upravljanje vodooskrbe v Evropi