PORABNIKI PITNE VODE OSKRBOVALNEGA OBMOČJA GOŠČE

Vodovod sistema B d.o.o. obvešča porabnike pitne vode Občine Rogašovci v naseljih Serdica, Nuskova in Sotina, ki so bili oskrbovani iz vodnega vira Gošče, da se je z dnem 28.05.2019 vodni vir Gošče ukinil.

Vsi porabniki, ki so pripadali oskrbovalnemu območju Gošče, so z dnem 28.05.2019 priključeni na vodovodni sistem oskrbovalnega območja SISTEM B.

 

UKINITEV VODNEGA VIRA GOŠČE- OBVESTILO
Označena na: