Voda v vodovodnem omrežju se v poletnih mesecih (lahko) segreva

kar je posledica globalnega dviga temperatur zraka, spremembe klimatskih dejavnikov, segrevanja temeljnih tal, nizkih globin položenih cevovodov, majhnih porab in hitrosti v cevovodih… Temperatura tal v globini 100 cm, v najtoplejših poletnih mesecih preseže 20 °C. Sekundarni cevovodi in priključki so običajno položeni na globini 80 – 100 cm, zato lahko na delih vodovodnega omrežja, kjer zaradi manjše porabe voda v cevovodu zastaja, temperatura vode na pipah porabnikov lahko doseže tudi 25 °C.

Več informacij najdete v spodnjih dokumentih.

DOKUMENTI:

Spodaj je objavljeno naše podrobnejše pojasnilo in literatura na katero se sklicujemo.

POJASNILO – Vpliv temperature tal na segrevanje vode v vodovodnem omrežju [ pdf ]

MAGISTRSKO DELO – Časovne in prostorske značilnosti temperature tal v Sloveniji, Mateja Kopar, 2015 [ pdf ]

VPLIV TEMPERATURE TAL NA SEGREVANJE VODE V VODOVODNEM OMREŽJU
Označena na: