simurat

Projekt SI-MUR-AT (Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami)

VREDNOST PROJEKTA:

1.736.000 Eur od tega JP Vodovod sistema B 140.000 Eur

VODILNI PARTNER: 

Urad Štajerske deželne vlade, Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost (Abteilung 14)

PARTNERJI PROJEKTA:

  • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor (NLZOH)
  • Inštitut za ekološki inženiring (IEI)
  • Javno podjetje Vodovod sistema B
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Kmetijsko gospodarski zavod Murska Sobota
  • Regionalmanagement Südweststeiermark GmbH,
  • Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches Vulkanland

projekt-si-mur-at

OPIS PROJEKTA:

Priprava podlag za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo brez zdravstvenih tveganj. Vzpostavljena bo aktivna mreža merilnih mest količinskega in kakovostnega stanja vodnih virov v podzemnih vodah ob reki Muri. Spremljali bomo predvsem vsebnost in transport dušika in fitofarmacevtskih sredstev na avstrijski in slovenski strani meje, ki se do sedaj v Sloveniji niso spremljali. Na podlagi raziskav na testiranih kmetijskih površinah bomo vzpostavili orodje za obvladovanje obremenitev podzemnih voda in posledično pitne vode.

Skupaj z lokalnimi skupnostmi bomo oblikovali strategijo kmetijske proizvodnje, upoštevajoč stanje in trende sprememb vremenskih pogojev in jo povezali s strategijo upravljanja z vodnim prostorom ter njegovim izkoriščanjem.

 

http://www.si-mur-at.eu/

 

SI-MUR-AT-zloženka [ pdf ]

 

SI-MUR-AT-plakat [ pdf ]

 

1. Newsletter-SI-MUR-AT-aktuell [ pdf ]

 

2. Glasilo-SI-MUR-AT-aktuell [ pdf ]

 

3. Glasilo-SI-MUR-AT-aktuell [ pdf ]

 

4. Glasilo-SI-MUR-AT-aktuell [ pdf ]

 

5. Glasilo-SI-MUR-AT-aktuell [ pdf ]

 

Projekt SI-MUR-AT
Označena na: