PITNA VODA je namenjena:

  • za pitje in kuhanje

 

S pitno vodo RAVNAJMO PREUDARNO:

  • ker vodni viri niso neomejeni
  • ker lahko z neodgovornim ravnanjem preobremenimo vodovodni sistem in povzročimo

prekinitve dobave vode

 

Bazene je DOVOLJENO polniti le iz pipe (preko internega vodovodnega omrežja):

  • ker je polnjenje počasno, ne povzročamo šokov na vodovodnem omrežju
  • ker zmanjšamo nevarnost preobremenitve vodovodnega sistema in prekinitev dobave vode

 

Bazene je PREPOVEDANO polniti iz hidrantov ali z gasilskimi vozili:

  • ker so hidranti namenjeni zagotavljanju požarne varnosti
  • ker se povzročajo šoki na omrežju

 

Uporaba HIDRANTOV je dovoljena izključno za:

  • zagotavljanje požarne varnosti (gašenje požarov, elementarne nesreče…)

 

 

 

DOPIS: PITNE VODE NI V NEOMEJENIH KOLIČINAH RAVNAJMO Z NJO PREUDARNO IN NA DOVOLJEN NAČIN 2022

 

S PITNO VODO RAVNAJMO PREUDARNO IN NA DOVOLJEN NAČIN