OBVEZNO IZPIRANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PRED PONOVNIM ODPRTJEM JAVNIH USTANOV (šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice, zdravstveni domovi, občinske ustanove,…)

Obvestilo o zagotavljanju kvalitete pitne vode v javnih ustanovah_17.8.2023

V času počitnic, praznikov ipd. je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do zastajanja in dviga temperature vode v hišnem vodovodnem omrežju. Posledično tako v hišnem omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje. Zato vam svetujemo, da pred začetkom novega šolskega leta poskrbite za intenzivno izpiranje celotnega hišnega vodovodnega omrežja, ki se opravi s povečanim pretokom vode. Čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut oziroma glede na velikost hišne vodovodne napeljave. Izpira naj se v sunkih s turbulentnim tokom.

 

Priporočamo, da pred ponovnim odprtjem javnih ustanov izvedete izpiranje hišnega vodovodnega omrežja (ločeno za toplo in hladno vodo). To pomeni, da odprete vse pipe v objektu in vodo pustite teči dalj časa. Iz pip odstranite vse mrežice, jih namočite v kis ali po potrebi zamenjajte. 

Ne pozabite tudi na pitnike, kavne avtomate, zobozdravstvene stroje, vgrajene filtre itd.

 

Vsem javnim ustanovam (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, domovi za ostarele, zdravstvene ustanove, občinske ustanove, gostinski in turistični objekti, objekti za izvajanje higienske nege, frizerski saloni, poslovne stavbe,…) svetujemo, da redna preventivna izpiranja hišnega vodovodnega omrežja izvajate skozi vse leto, s čimer zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu. Izpiranje naj se opravi po vsakem obdobju, ko voda v omrežju dlje časa stoji (npr. začetek delovnega tedna, po praznikih, po počitnicah idr.).
Prav tako svetujemo, da v primeru daljših prekinitev obratovanja (prazniki, počitnice, večja vzdrževalna dela) izvedete ustrezno dezinfekcijo hišnega vodovodnega omrežja. O izvedbi dezinfekcije se obrnite na predstavnike NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) v Murski Soboti.
Kakovost vode po izpiranju oz. dezinfekciji se naj preveri z laboratorijskimi analizami.
V primeru manjših posegov v hišnem vodovodnem omrežju, po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu hišnega vodovodnega omrežja, naj bo zagotovljeno izpiranje ali dezinfekcija tega dela omrežja. O vseh posegih in ukrepih, izvedenih na hišnem vodovodnem omrežju, se mora voditi evidenca, ki naj bo v skladu z vašim internim HACCP-načrtom.
Svetujemo tudi, da naj voda na vsaki pipi vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.
Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice in druge nastavke oziroma jih po potrebi tudi zamenjati. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
Ne pozabite tudi na naprave, ki so priključene na hišno vodovodno omrežje (pitniki, kavni avtomati, zobozdravstveni stroji idr.). Priporočamo vam, da vse naprave izklopite in izperete s povratnim tokom vode. Posebno pozornost namenite tudi vgrajenim filtrom.
Podrobnejša priporočila in navodila glede pitne vode lahko najdete na spletni strani NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje).
Pozivamo vas, da vašo HACCP dokumentacijo in ukrepe za nadzor kvalitete pitne vode znotraj hišnega vodovodnega omrežja ustrezno prilagodite, izvajate in evidentirate.

 

 

 

 

 

OBVEZNO IZPIRANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PRED PONOVNIM ODPRTJEM JAVNIH USTANOV