Uporabniki oskrbovalnega območja Gošče

Vodovod sistema B d.o.o. PONOVNO obvešča vse tiste porabnike Občine Rogašovci, v naseljih:

  • Serdica,
  • Nuskova,
  • Sotina,

ki se oskrbujejo z vodo iz vrtine Gošče, da pitna voda iz vrtine Gošče vsebuje presežene vrednosti mangana. Rezultati meritev pitne vode, vzorčene na merilnih mestih vrtine Gošče, vodohrana Nuskova in na omrežju v Nuskovi, kažejo na presežene vrednosti mangana. Koncentracije mangana se gibljejo od 95 µg/l do 97 µg/l, kar ni v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (mejna vrednost za mangan je po Pravilniku za pitno vodo 50 µg/l).
Kljub ukrepom, ki jih izvajamo: regeneracija filtrnega polnila, servisi naprave za filtracijo in dezinfekcijo in izpiranje vodovodnega omrežja, prihaja do nihanj in preseženih vrednosti mangana, ki jih ne moremo znižati, kar potrjujejo rezultati meritev NLZOH.

Vsa ta dejstva potrjujejo, da je sistem za pripravo vode na vrtini Gošče pomanjkljiv in zastarel, zaradi česar je vzdrževanje skladnosti pitne vode v okviru parametra mangana in železa, neobvladljivo. Sistem za pripravo vode je potrebno popolnoma obnoviti ali pa ukiniti vodni vir Gošče, o čemer smo že v letu 2018 opozorili in pozvali lastnika vodovodne infrastrukture, Občino Rogašovci.

Izmerjene vrednosti mangana po priporočilih NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi, kar pomeni, da je voda pitna in jo lahko uporabljate.

Opozarjamo, da kljub temu, da so koncentracije mangana v območju 50 µg/l – 100 µg/l običajno še sprejemljive za porabnike, pa v višjih koncentracijah izločeni mangan povzroča tehnične težave na sanitarni in kuhinjski opremi ter daje vodi tuj okus.

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo obveščali.

Več informacij v priloženem dopisu spodaj:

Obvestilo o preseženi vrednosti MANGANA, OO Gošče, 13.03.2019 [ pdf ]

Obvestilo o preseženih vrednostih MANGANA v OO GOŠČE, 13.03.2019
Označena na: