24.4.2024 Motena dobava vode v naseljih Vaneča, Dolina, Bokrači, Moščanci, Šalamenci, Pečarovci, Bodonci, Poznanovci, Prosečka vas, Kuštanovci, Mačkovci, Otovci in Vidonci

24.4.2024 Motena dobava vode v naseljih Vaneča, Dolina, Bokrači, Moščanci, Šalamenci, Pečarovci, Bodonci, Poznanovci, Prosečka vas, Kuštanovci, Mačkovci, Otovci in Vidonci

Uporabniki v naseljih Vaneča, Dolina, Bokrači, Moščanci, Šalamenci, Pečarovci, Bodonci, Poznanovci, Prosečka vas, Kuštanovci, Mačkovci, Otovci in Vidonci Spoštovani, Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. in Komunala Murska Sobota d.o.o. obveščamo vse porabnike pitne vode v naseljih: Vaneča, Dolina, Bokrači, Moščanci, Šalamenci, Pečarovci, Bodonci, Poznanovci, Prosečka

23.4.2024 Motena dobava vode v naseljih Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci in Središče

23.4.2024 Motena dobava vode v naseljih Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci in Središče

Uporabniki v naseljih Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci in Središče Pozdravljeni, Javni podjetji Vodovod sistema B d.o.o. in Komunala Murska Sobota d.o.o. obveščata vse porabnike pitne vode v naseljih Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci in Središče,