Osnovni podatki podjetja

DOLGI NAZIV:

Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
Trg zmage 5
9000 Murska Sobota

EMAIL:
info@vodovod-b.si
TELEFON:
+386 (0)8 201-83-41

MATIČNA ŠTEVILKA:
6564178000
DAVČNA ŠTEVILKA:
SI64838595

TRANSAKCIJSKI RAČUN:

SI56 3300 0000 8007 826 pri Addiko Bank

Predstavitev podjetja

Ustanovitelji javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. so Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.
Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom centralizirane kontrole vodnih virov. Posledično je zagotovljena učinkovitejša mikrobiološka in kemijska ustreznost pitne vode, izboljšane so hidravlične razmere, tlačni pogoji in požarna varnost.

Dejavnosti podjetja

Dejavnosti podjetja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08)
Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ostale registrirane dejavnosti:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990 Druga specializirana gradbena dela
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti