naslov

SEDEŽ PODJETJA

VODOVOD SISTEMA B D.O.O.

Trg Zmage 5,

9000 Murska Sobota

naslov

TELEFON PISARNE

+386 (0)8 201-83-41

naslov

SPLOŠEN NASLOV

info@vodovod-b.si

NASLOV REKLAMACIJE

reklamacije@vodovod-b.si

MNENJA IN PROJEKTNI POGOJI

vloge@vodovod-b.si

URADNE URE

od ponedeljka do petka
07.00 - 15.00

Dežurna služba

Za okvare in motnje pri dobavi vode pokličite dežurno številko pristojnega podizvajalca