Projekt: Kakovostna in varna pitna voda

Namen projekta:

Namen projekta je razviti merilni sistem za izvajanje kakovostnega kontinuiranega monitoringa vode glede vsebnosti klora v vodovodnem omrežju ter s tem omogočati on-line meritve kakovosti vode, vodljivost in avtomatizacijo uravnavanja kakovosti vode pri končnem uporabniku iz vodovodnega omrežja. Končni rezultat projekta bo namenjen upravljavcem vodovodnih sistemov kot napredna trajnostna rešitev na trgu porabe naravnih virov.

Vodilni partner:
LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Partnerji:
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Trajanje projekta:
9.7.2020 – 8.7.2022

Vrednost projekta:
579.280,00 €

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/

Kakovostna in varna pitna voda- PLAKAT [ pdf ]

Projekt: Kakovostna in varna pitna voda