JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA VODOVOD SISTEMA B d.o.o

 

Na podlagi 16. in 29. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/2012) in Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Svet ustanoviteljic Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. objavlja JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA VODOVOD SISTEMA B d.o.o

 

Pogoji za opravljanje dela in dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi so razvidni iz vsebine javnega razpisa.

 

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«.

 

Rok za prijavo je do vključno 2. septembra 2022

 

Priloge:

Javni razpis  [ pdf ]

Obrazec za prijavo  [ .docx]

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA VODOVOD SISTEMA B d.o.o