Na podlagi 16. in 29. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/2012) in Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Svet ustanoviteljic Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Ob-2281/18

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnjem naslovu:

RAZPISI
JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JP VODOVOD SISTEMA B d.o.o.