Pogosta vprašanjaPogosta vprašanja
Na strani so predstavljena pogosto zastavljena vprašanja. V primeru, da ne najdete želenega odgovora, nam vprašanje posredujte na: info@vodovod-b.si.

Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDAN. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.


  NAMEN IN DOVOLJENA UPORABA HIDRANTOV

Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen zalivanja je STROGO PREPOVEDAN. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.


NAMEN IN DOVOLJENA UPORABA HIDRANTOV

Stanje vodomerov lahko sporočite na naslednje načine:

  1. preko telefona (02-521-37-58, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00)
  2. preko obrazca “Sporočanje stanja vodomera”
Za identifikacijo uporabnika potrebujete:

  • ime, priimek ter naslov plačnika
  • identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun)
  • trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467)


Več informacij na: https://vodovod-b.si/informacije/vodomeri/

Ali je potrebno z uporabniki storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (GJS) sklepati pisne pogodbe? Odgovor najdete na spodnji povezavi:


Sklepanje pogodb o dobavi pitne vode

Pitna voda na VODOVODU SISTEMA B je srednje trda do trda, kar je običajno za pitno vodo iz podtalnice murskega polja. V tabeli so prikazane izmerjene vrednosti trdote vode v letu 2016 na dveh odvzemnih mestih. Odvzemno mesto °N °F
Puconci (september 2016) 13,6 24,2
 M. Sobota (marec 2016) 18,5 32,9

Voda je odlično topilo in prav zaradi te njene lastnosti ni v naravi nikoli popolnoma čista. V njej so prisotne snovi, katerih vrsta in količina je odvisna predvsem od geološke sestave tal, skozi katere se le-ta pretaka, preden jo zajamemo in distribuiramo do uporabnikov. Trdoto vode povzročajo predvsem soli kalcija in magnezija, ki se v vodi pojavljajo v obliki hidrogenkarbonatov, kloridov, sulfatov in nitratov. Prehodna (karbonatna) trdota vode, se pri segrevanju vode zmanjšuje z izhlapevanjem CO2 in izločanjem netopnih hidrogenkarbonatov v obliki vodnega kamna (najbolj izraženo v sistemih za pripravo tople vode). Stalna (nekarbonatna) trdota se z dvigom temperature vode (segrevanjem) ne spreminja. Skupna trdota predstavlja vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote. Trdota vode se predstavlja kot vsebnost kalcijevega oksida (CaO), ki jo najpogosteje izražamo v nemških trdotnih stopinjah (1°N = 10 mg CaO / liter vode). Uporabljajo se tudi francoske trdotne stopinje (1°F = 17,8 mg CaO / liter vode). 1°N tako ustreza 1,78°F.°N °F
Mehka voda do 7 do 13
Srednje trda voda 7 – 15 13 – 27
Trda voda 15 – 21 27 - 37
Zelo trda voda nad 21 nad 37