Pogosta vprašanjaPogosta vprašanja
Na strani so predstavljena pogosto zastavljena vprašanja. V primeru, da ne najdete želenega odgovora, nam vprašanje posredujte na: info@vodovod-b.si.

Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDAN. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.  
POLNJENJE BAZENA
Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen zalivanja je STROGO PREPOVEDAN. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.  
POLNJENJE BAZENA
Stanje vodomerov lahko sporočite na naslednje načine:
 1. preko telefona (02-521-37-58, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00)
 2. preko obrazca “Sporočanje stanja vodomera”
Za identifikacijo uporabnika potrebujete:
 • ime, priimek ter naslov plačnika
 • identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun)
 • trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467)
 
Več informacij na: https://vodovod-b.si/informacije/vodomeri/

Ali je potrebno z uporabniki storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (GJS) sklepati pisne pogodbe? Odgovor najdete na spodnji povezavi:


Sklepanje pogodb o dobavi pitne vode
Dostava vode z gasilsko cisterno za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDANA. V primeru, da bi slučajno bila dovoljena je okoli 3 krat dražja kot polnjenje bazena iz domače pipe. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.  
POLNJENJE BAZENA
Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov v javno ali interno vodovodno omrežje. Po prekinitvi se pogosto spremenijo organoleptične lastnosti pitne vode, ki so prehodnega značaja (barva, motnost, vonj). Zadostuje temeljito izpiranje dela omrežja s pretokom. Čas izpiranja je potrebno prilagoditi obsegu organoleptičnih sprememb pitne vode, dokler se le-te ne stabilizirajo.  
Zato priporočamo naslednje:
 • dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte
 • ko je oskrba s pitno vodo ponovno vzpostavljena, priporočamo, da temeljito izperete interno vodovodno omrežje.
 • najprej poskrbite za spiranje pip v prostorih, kjer je nevarnost za zdravje manjša (npr. na pipi v stranišču) in ne v kuhinji, kjer pitno vodo uporabljate pri pripravi hrane; potem poskrbite še za izpiranje na vseh ostalih pipah
 • pred izpiranjem odstranite nastavke na pipah (mrežice oz. perlatorje), očistite jih ali po potrebi zamenjajte
 • pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda
 • pipo izpirajte temeljito, v sunkih s turbulentnim tokom; turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pipe, dokler se organoleptične spremembe pitne vode, ki so prehodnega značaja (barva, motnost, vonj), ne stabilizirajo
 • dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljate pralnih in pomivalnih strojev.

Izpiranje internega vodovodnega omrežja je v večini primerov zadosten ukrep. Če kljub izpiranju ostane dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, pokličite na dežurno telefonsko številko podizvajalca, kateri izvaja dela na območju vaše občine.
PODIZVAJALEC DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA OBČINA
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. Murska Sobota 051-687-700 Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Murska Sobota, Rogašovci
KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 041-576-474
031-729-851
Beltinci
ČISTA NARAVA d.o.o., javno komunalno podjetje 041-803-793 Moravske Toplice
PÜNGRAD, javno komunalno podjetje d.o.o. 041-61-31-31 Grad, Kuzma, Puconci
Režijski obrat Občine Šalovci 031-399-148
041-458-186
Šalovci
Režijski obrat Občine Tišina 041-667-942
041-630-887
Tišina