Pogosta vprašanjaPogosta vprašanja
Na strani so predstavljena pogosto zastavljena vprašanja. V primeru, da ne najdete želenega odgovora, nam vprašanje posredujte na: info@vodovod-b.si.

Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDAN. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.  
POLNJENJE BAZENA
Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen zalivanja je STROGO PREPOVEDAN. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.  
POLNJENJE BAZENA
Stanje vodomerov lahko sporočite na naslednje načine:
 1. preko telefona (02-521-37-58, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00)
 2. preko obrazca “Sporočanje stanja vodomera”
Za identifikacijo uporabnika potrebujete:
 • ime, priimek ter naslov plačnika
 • identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun)
 • trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467)
 
Več informacij na: https://vodovod-b.si/informacije/vodomeri/

Ali je potrebno z uporabniki storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (GJS) sklepati pisne pogodbe? Odgovor najdete na spodnji povezavi:


Sklepanje pogodb o dobavi pitne vode
Trdota pitne vode
Voda je odlično topilo in prav zaradi te njene lastnosti vsaka voda v naravi vsebuje raztopljene snovi. V njej so prisotne snovi, katerih vrsta in količina je odvisna predvsem od geološke sestave tal, skozi katere se le-ta pretaka, preden jo zajamemo in distribuiramo do uporabnikov. Trdota vode je določena z minerali kalcija in magnezija - hidrogenkarbonati, kloridi, sulfati in nitrati. Prehodna ali (karbonatna) trdota vode je določena s hidrogenkarbonati in karbonati kalcija in magnezija. Pri segrevanju vode se zaradi izhlapevanja CO2 izloča v vodi netopni kalcijev in magnezijev karbonat, to je tako imenovani vodni kamen (najbolj izraženo v sistemih za pripravo tople vode). Stalna (nekarbonatna) trdota vode je določena z minerali - kloridi, sulfati, nitrati kalcija in magnezija. Stalna trdota vode se s segrevanjem vode ne spreminja. Skupna trdota vode predstavlja vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote. Trdota vode se najpogosteje izraža v nemških trdotnih stopinjah (1°N = 10 mg CaO / liter vode).  
°N Kalcij (Ca) v mg/l

MEHKA VODA

do 7 do 50

SREDNJE TRDA VODA

7 - 15

50 - 100

TRDA VODA 15 - 21

110 - 150

ZELO TRDA VODA nad 21

nad 150

Viri:
 • Wasch - und Reinigungsmittelngesetz (WRMG), 17. Julij 2013 (BGBI I.S.2538), zadnja posodobitev 18. Julij 2017 (BGBI.I.S.2774)
 • Hardness in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking - Water Quality, WHO/HSE/WSH/10.01./10/Rev/1
Skupna trdota vode
V spodnji tabeli so zbrani podatki o skupni trdoti vode glede na oskrbovalna območja in vodne vire iz katerih se napajajo. Meritve je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) maja 2018. Velja za oskrbovalna območja v upravljanju javnega podjetja Vodovod SISTEMA B d.o.o.  
Oskrbovalno območje Vodni vir °N Kalcij (Ca) v mg/l

SISTEM B

Fazanerija 14 83
Krog 14 71
Črnske meje 9,4 56
GOŠČE Gošče 17 94
MARIČEVA GRABA Maričeva graba 19 85
DOKLEŽOVJE Dokležovje 11 53
HRAŠČICE Hraščice 8,1 43
DOMANJŠEVCI Domanjševci 7 25
HODOŠ Hodoš 6,6 24
ČEPINCI Čepinci 3,1 12
Dostava vode z gasilsko cisterno za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDANA. V primeru, da bi slučajno bila dovoljena je okoli 3 krat dražja kot polnjenje bazena iz domače pipe. Več si lahko preberete na spodnji povezavi.  
POLNJENJE BAZENA
Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov v javno ali interno vodovodno omrežje. Po prekinitvi se pogosto spremenijo organoleptične lastnosti pitne vode, ki so prehodnega značaja (barva, motnost, vonj). Zadostuje temeljito izpiranje dela omrežja s pretokom. Čas izpiranja je potrebno prilagoditi obsegu organoleptičnih sprememb pitne vode, dokler se le-te ne stabilizirajo.  
Zato priporočamo naslednje:
 • dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte
 • ko je oskrba s pitno vodo ponovno vzpostavljena, priporočamo, da temeljito izperete interno vodovodno omrežje.
 • najprej poskrbite za spiranje pip v prostorih, kjer je nevarnost za zdravje manjša (npr. na pipi v stranišču) in ne v kuhinji, kjer pitno vodo uporabljate pri pripravi hrane; potem poskrbite še za izpiranje na vseh ostalih pipah
 • pred izpiranjem odstranite nastavke na pipah (mrežice oz. perlatorje), očistite jih ali po potrebi zamenjajte
 • pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda
 • pipo izpirajte temeljito, v sunkih s turbulentnim tokom; turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pipe, dokler se organoleptične spremembe pitne vode, ki so prehodnega značaja (barva, motnost, vonj), ne stabilizirajo
 • dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljate pralnih in pomivalnih strojev.

Izpiranje internega vodovodnega omrežja je v večini primerov zadosten ukrep. Če kljub izpiranju ostane dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, pokličite na dežurno telefonsko številko podizvajalca, kateri izvaja dela na območju vaše občine.
PODIZVAJALEC DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA OBČINA
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. Murska Sobota 051-687-700 Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Murska Sobota, Rogašovci
KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 041-576-474
031-729-851
Beltinci
ČISTA NARAVA d.o.o., javno komunalno podjetje 041-803-793 Moravske Toplice
PÜNGRAD, javno komunalno podjetje d.o.o. 041-61-31-31 Grad, Kuzma, Puconci
Režijski obrat Občine Šalovci 031-399-148
041-458-186
Šalovci
Režijski obrat Občine Tišina 041-667-942
041-630-887
Tišina