VodomeriVodomeri

Plačevanje po dejanski porabi

Sporočite stanje vodomera v času med 25. in zadnjim dnem v mesecu za tekoči mesec.

 

Stanje vodomerov lahko sporočite na naslednje načine:

1. preko telefona (02-521-37-58, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00)

2. preko telefona (02-549-60-26, za Občino Puconci)

2. preko spodnjega obrazca "Sporočanje stanja vodomera"

Obrazec: Sporočanje stanja vodomera: IZBERI OBČINO

 

Za identifikacijo uporabnika potrebujete:
  • ime, priimek ter naslov plačnika
  • identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun)
  • trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467, glej sliko spodaj)
vodomer
Odčitavanje vodomera: 00467 = 467m3
Odčitavanje vodomerov- 2 krat letno

Odčitavanje vodomerov izvajamo dvakrat letno. Naši monterji- odčitovalci bodo na terenu dvakrat letno opravili pregled vašega vodovodnega priključka in odčitali stanje z vodomera.

 

Akontacija- 12 mesečnih računov

Račune boste prejemali mesečno (12 krat letno) na podlagi izračunane povprečne mesečne porabe v preteklem obračunskem obdobju (akontacije). Obračun porabljene vode bo narejen na podlagi dejanske odčitane porabe z vodomera.

REDNO KONTROLIRAJTE VODOMER
Vodomer vsaj enkrat mesečno kontrolirajte. Vsako okvaro čimprej sporočite na telefonsko številko dežurne službe (objavljene na spletni strani).

POZORNO SPREMLJAJTE PORABO VODE
Svetujemo vam, da ste pozorni na vsako puščanje ali nekontrolirano iztekanje vode (WC kotlički, puščanje vodomera ...), saj po nepotrebnem zelo povečuje vaše stroške.

V zimskem času

vsem uporabnikom svetujemo, da zavarujejo vse izpostavljene zunanje priključke ali njihove dele, ki so v neogrevanih prostorih (pipa na vrtu, v garaži ...), saj lahko zaradi nizkih temperatur inštalacija zmrzne in poči, iztekajoča voda pa lahko povzroči precej neprijetnosti.

 

Okvare na vodomeru, priključku, interni inštalaciji

Upravljavec vodovoda ne more odgovarjati za okvare in njihove posledice na vodomeru, priključku in interni inštalaciji, ki so nastale po krivdi uporabnika (zmrzal, mehanske poškodbe, okvare vodovodnih armatur, povratni učinek tople vode ...).