Zakonodaja & pravilnikiPravilniki & Zakonodaja

TEHNIČNI PRAVILNIK NA VODOVODU SISTEMA B

Uradni list Republike Slovenije, št. 14/2018, z dne 2.3.2018

OBČINSKI ODLOKI O OSKRBI S PITNO VODO
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA VODOVOD SISTEMA B D.O.O.
ZAKONODAJA

 
NOVO SPLETNO MESTO OBVEŠČANJE

vabljeni, da obiščete naše novo spletno mesto za spremljanje aktualnega stanja pitne vode za oskrbovalna območja v upravljanju podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Več informacij na spodnji povezavi:

 

www.obvescanje.vodovod-b.si