Postopki & ObrazciObrazci


OBRAZEC 001 VODOVODNI PRIKLJUČEK

VLOGA:

  • za izdajo soglasja za priključitev
  • za sklenitev pogodbe o dobavi pitne vode
  • za izvedbo priključka
  • za spremembo podatkov

VODOVODNI PRIKLJUČEK :

  • za novogradnjo
  • za predelavo priključka (selitev vodomera v vodomerni jašek)
  • za obstoječi objekt
  • za predelavo priključka (sprememba dimenzije vodomera)

ZA HITREJŠO OBRAVNAVO:

Obrazec digitalno izpolnite, shranite in natisnite. Nato digitalno verzijo pošljite na info@vodovod-b.si, tiskano verzijo pa podpišite in prinesite upravljavcu.