Postopki & ObrazciObrazci

NOVOGRADNJE

Za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se uporablja predpisan obrazec: »Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev« (Ur.list RS št. 36/2018, PRILOGA 8).
Za pridobitev POZITIVNEGA MNENJA v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se uporablja predpisan obrazec: »Zahteva za izdajo mnenja« (Ur.list RS št. 36/2018, PRILOGA 9).


OBSTOJEČI OBJEKTI

Za obstoječe stanovanjske, nezahtevne in enostavne objekte, ter objekte za kmetijsko rabo izdajamo SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV. V ta namen je potrebno izpolniti OBRAZEC 001! Za pomoč pri izpolnjevanju uporabljajte priložena navodila spodaj.


TRAJNIK (direktna bremenitev)

Uporabnik lahko zahteva plačevanje z direktno bremenitvijo tekočega računa (preko trajnika). V ta namen je potrebno izpolniti obrazec 004.


IZREDNA KONTROLA TOČNOSTI OBRAČUNSKEGA VODOMERA

Uporabnik lahko zahteva izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.