Postopki & ObrazciObrazci


OBRAZEC 001 VODOVODNI PRIKLJUČEK

VLOGA:

  • za izdajo soglasja za priključitev
  • za sklenitev pogodbe o dobavi pitne vode
  • za izvedbo priključka
  • za spremembo podatkov

VODOVODNI PRIKLJUČEK :

  • za novogradnjo
  • za predelavo priključka (selitev vodomera v vodomerni jašek)
  • za obstoječi objekt
  • za predelavo priključka (sprememba dimenzije vodomera)

OBRAZEC 008 Izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera

Uporabnik lahko zahteva izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.