Postopki & ObrazciNOTRANJA PRIJAVA

NOTRANJA PRIJAVA PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS št. 16/23) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščito prijaviteljev zavezuje tudi VODOVOD SISTEMA B d.o.o.. V primeru, da je v družbi prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, se lahko takšna kršitev prijavi zaupniku znotraj družbe  (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo (zunanja prijava ). Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z družbo v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

 

Postopek notranje prijave, obravnava prijav in zaščita prijaviteljev v VODOVODU SISTEMA B d.o.o.. je urejena v Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev, ki je dostopen v kadrovski službi ter pri zaupniku.

 

Za zaupnika znotraj družbe je imenovan Igor Kos.

 

Prijava se lahko poda na obrazcu

Notranja prijava kršitev predpisov v delovnem okolju_Priloga 2 [ pdf ]

 

Več informacij v zvezi z notranjo prijavo kršitev in zaščito prijavitelja po ZZPri lahko najdete na naslednji povezavi

Notranje informacije_ZAŠČITA PRIJAVITELJEV [ pdf ]