HidrantiHidranti

NAMEN IN DOVOLJENA UPORABA

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju.

 

Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda je PREPOVEDAN.

Odvzem lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, vodni udar ipd.

Uporaba hidrantov je dovoljena le v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod.
Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema. Pri tem je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

Vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidranta nosi povzročitelj.
Prekršek nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov se kaznuje v skladu s določili posameznega občinskega odloka oskrbe s pitno vodo.

close