Ceniki

CENIKI

oskrbe s pitno vodo, vzdrževanje vodomera

OBRAZCI

vodovodni priključek, trajnik

Računi & Reklamacije

RAČUNI & REKLAMACIJE

načini plačevanja računov, reklamacije računov

VODOMERI

sporočanje, odčitavanje, akontacije, priporočila

Poročila

POROČILA

kvaliteta pitne vode, ocene tveganj

Poročila

PRAVILNIKI & ZAKONOD.

tehnični pravilnik

O Vodi

O PITNI VODI

vonj, okus, barva, varnost

Priporocila

PRIPOROČILA

izvedba in vzdrževanje internega vodovoda

Vodovodno omrežje

VODOVODNO OMREŽJE

tehnične karakteristike

Razpisi

RAZPISI

razpisna dokumentacija za javna naročila

Vprasanja

POGOSTA VPRAŠANJA

najpogostejša vprašanja

Povezave

POVEZAVE

uporabne spletne povezave

Hidranti

HIDRANTI

namen in prepovedi

Priporocila

PROJEKTI

aktualni in pretekli projekti

Oskrbovalna območja

OSKRBOVALNA OBMOČJA

v upravljanju Vodovoda SISTEMA B

NOTRANJA PRIJAVA

PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

za vse dodatne informacije nas kontaktirajte: info@vodovod-b.si