22.11.2022 Motena dobava vode v naseljih Vaneča, Moščanci, Pečarovci, Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Prosečka Vas, Vidonci, Otovci, Kovačevci, Poznanovci, Spodnji Bodonci, Dolina in Bokrači

22.11.2022 Motena dobava vode v naseljih Vaneča, Moščanci, Pečarovci, Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Prosečka Vas,  Vidonci, Otovci, Kovačevci, Poznanovci, Spodnji Bodonci, Dolina in Bokrači

Uporabniki v naseljih Vaneča, Moščanci, Pečarovci, Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Prosečka Vas,  Vidonci, Otovci, Kovačevci, Poznanovci, Spodnji Bodonci, Dolina in Bokrači Javni podjetji Vodovod sistema B d.o.o. in Komunala Murska Sobota d.o.o. obveščata vse porabnike pitne vode v naseljih: Vaneča, Moščanci,