Vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju (naselja Gornji Petrovci (zgornji del), Šulinci, Ženavlje, Boreča in Martinje

Vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju (naselja Gornji Petrovci (zgornji del), Šulinci, Ženavlje, Boreča in Martinje

Uporabniki naselja Gornji Petrovci (zgornji del), Šulinci, Ženavlje, Boreča in Martinje Javno podjetje Vodovod SISTEMA B obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Gornji Petrovci (zgornji del), Šulinci, Ženavlje, Boreča in Martinje, da bo zaradi izklopa napajanja objektov z električno