Uporabniki v naseljih Andrejci, Fokovci, Ivanovci, Moravci, Selo in Suhi vrh

Javno podjetje Vodovod SISTEMA B obvešča porabnike pitne vode v naselju Andrejci, Fokovci, Ivanovci, Moravci, Selo in Suhi vrh, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju (VH Suhi vrh), motena dobava pitne vode v torek 20.07.2021, predvidoma od 10:00 do 13:30 ure.

Pred ponovno uporabo priporočamo izpiranje hišnega vodovodnega omrežja.

Prosimo za razumevanje

20.07.2021 – Motena dobava vode v naselijh Andrejci, Fokovci, Ivanovci, Moravci, Selo in Suhi vrh