Javno podjetje Vodovod SISTEMA B obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Dolenci, Budinci in del Šalovec, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju (VH Dolenci in ČRP Dolenci), motena dobava pitne vode v petek, 01.09.2023, od 08:15 do predvidoma 10:15.

Vse porabnike prosimo, da imate pipe v tem času zaprte. Pred ponovno uporabo priporočamo temeljito izpiranje internega vodovodnega omrežja, dokler se organoleptične spremembe pitne vode (barva, motnost, vonj), ki so prehodnega značaja, ne stabilizirajo.

Prosimo za razumevanje.

01.09.2023 Motena dobava vode v naseljih Dolenci, Budinci in del Šalovec