Pogosta vprašanjaPogosta vprašanja
Na strani so predstavljena pogosto zastavljena vprašanja. V primeru, da ne najdete želenega odgovora, nam vprašanje posredujte na: info@vodovod-b.si.

  
Da. Podjetje VODOVOD SISTEMA B omogoča več različnih možnosti pošiljanja računov za FIZIČNE in PRAVNE OSEBE.
Več informacij na: http://vodovod-b.si/informacije/reklamacije/
Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDAN.
Več informacij na: NAMEN IN DOVOLJENA UPORABA HIDRANTOV [ pdf ]
Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen zalivanja je STROGO PREPOVEDAN.
Več informacij na: NAMEN IN DOVOLJENA UPORABA HIDRANTOV [ pdf ]
Stanje vodomerov lahko sporočite na naslednje načine:
  1. preko telefona (02-521-37-58, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00)
  2. preko obrazca “Sporočanje stanja vodomera”
Za identifikacijo uporabnika potrebujete:
  • ime, priimek ter naslov plačnika
  • identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun)
  • trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467)

Več informacij na: http://vodovod-b.si/informacije/vodomeri/
Ali je potrebno z uporabniki storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (GJS) sklepati pisne pogodbe?
Odgovor najdete na spodnji povezavi: Sklepanje pogodb o dobavi pitne vode [ pdf ]
Pitna voda na VODOVODU SISTEMA B je srednje trda do trda, kar je običajno za pitno vodo iz podtalnice murskega polja. V tabeli so prikazane izmerjene vrednosti trdote vode v letu 2016 na dveh odvzemnih mestih.
 Odvzemno mesto °N °F
Puconci (september 2016) 13,6 24,2
 M. Sobota (marec 2016) 18,5 32,9
Voda je odlično topilo in prav zaradi te njene lastnosti ni v naravi nikoli popolnoma čista. V njej so prisotne snovi, katerih vrsta in količina je odvisna predvsem od geološke sestave tal, skozi katere se le-ta pretaka, preden jo zajamemo in distribuiramo do uporabnikov. Trdoto vode povzročajo predvsem soli kalcija in magnezija, ki se v vodi pojavljajo v obliki hidrogenkarbonatov, kloridov, sulfatov in nitratov. Prehodna (karbonatna) trdota vode, se pri segrevanju vode zmanjšuje z izhlapevanjem CO2 in izločanjem netopnih hidrogenkarbonatov v obliki vodnega kamna (najbolj izraženo v sistemih za pripravo tople vode). Stalna (nekarbonatna) trdota se z dvigom temperature vode (segrevanjem) ne spreminja. Skupna trdota predstavlja vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote. Trdota vode se predstavlja kot vsebnost kalcijevega oksida (CaO), ki jo najpogosteje izražamo v nemških trdotnih stopinjah (1°N = 10 mg CaO / liter vode). Uporabljajo se tudi francoske trdotne stopinje (1°F = 17,8 mg CaO / liter vode). 1°N tako ustreza 1,78°F.
°N °F
Mehka voda do 7 do 13
Srednje trda voda 7 – 15 13 – 27
Trda voda 15 – 21 27 - 37
Zelo trda voda nad 21 nad 37
Voda izgleda bele barve kot posledica vsebnosti zraka. Vzrok so mehurčki zraka v vodi, ki se po določenem času izločijo iz vode in voda se popolnoma zbistri. Voda izgleda bele barve tudi v primeru, ko se zaradi stika vode z zrakom, posebno pri povišani temperaturi vode, izloča kalcijev karbonat (vodni kamen).
Različne odtenke rjave barve vode lahko povzročita železo in mangan, ali pa višje koncentracije različnih organskih snovi v pitni vodi. Spremembe v obarvanju vode nastanejo lahko tudi kot posledica dviganja usedlin, npr. zaradi spremembe smeri ali hitrosti toka vode, zaradi loma cevi, odpiranja ali zapiranja ventilov ali stanja interne vodovodne napeljave uporabnika.