Vodovodno omrežje

Vodovodni sistem B

združuje vodovodne sisteme 12 prekmurskih občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Tišina, Šalovci

Tehnične karakteristike

1.036 km vodovodne mreže
48.000 priključenih prebivalcev
16.650 odjemnih mest
4 vodni viri s skupno kapaciteto 225 l/s:

  • Krog
  • Črnske Meje
  • Fazanarija
  • Hraščice

3.300.000 m³ načrtovana letna poraba pitne vode
27 vodohranov s skupno kapaciteto 5.294 m³
42 črpališč oz. prečrpališč

Oskrbovalna območja