Ceniki

CENIKI

oskrbe s pitno vodo, vzdrževanje vodomera

OBRAZCI

vodovodni priključek, trajnik

Računi & Reklamacije

RAČUNI & REKLAMACIJE

načini plačevanja računov, reklamacije računov

VODOMERI

sporočanje, odčitavanje, akontacije, priporočila

Poročila

POROČILA

kvaliteta pitne vode, ocene tveganj

Vodovodno omrežje

VODOVODNO OMREŽJE

tehnične karakteristike

Priporocila

PRIPOROČILA

izvedba in vzdrževanje internega vodovoda

Povezave

POVEZAVE

uporabne spletne povezave

Razpisi

RAZPISI

razpisna dokumentacija za javna naročila

Vprasanja

POGOSTA VPRAŠANJA

najpogostejša vprašanja

za vse dodatne informacije nas kontaktirajte: info@vodovod-b.si